Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Renginys, skirtas tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

2020 m. sausio 27 d., kai visas pasaulis minėjo Aušvico koncentracijos stovyklos 75-tąsias išvadavimo metines, Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla kartu su ilgamete socialine partnere Kauno dailės gimnazija akcinės bendrovės “Kauno vandenys” salėje surengė muzikinę-literatūrinę kompoziciją "Menas Holokauste". Renginio metu žiūrovai išgirdo ypač skaudžias žydų menininkų Holokausto metu išgyventas istorijas, o jas lydėjo dainos, sukurtos Vilniaus gete jidiš kalba, bei muzika iš kino filmo “Šindlerio sąrašas“. Kiekvienas renginio kompozicijos atlikėjų pasirodymas, akompanuojant mokytojai Lusine Sargsyan, jautriai atspindėjo XX amžiaus tragedijos epizodus ir žiūrovų abejingų nepaliko nė vieno.

Renginio idėjos autoriai - mokytojai M. Nenachova ir S. Mikuckis - kartu su dailės gimnazijos mokiniais, Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studentėmis ir buvusia Miko Petrausko muzikos mokyklos mokine Eliza Bondarenko (baigusia solinio dainavimo klasę pas mokytoją Ireną Andriuščenkienę) parodė žiūrovams ir mokiniams - jauniems menininkams, kad net ir tuomet, kai mirtis alsavo žmogaus šešėlyje, švietimas, muzika, teatras ir dailė gyvavo ir buvo tikriausiai vieninteliu šviesos spinduliu juodos realybės fone.

Fortepijono mokytoja metodininkė Lusine Sargsyan

Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus