Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

INFORMACIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVELIAMS!!!

(mokinių pavasario atostogos - nuo 2020 03 16 iki 2020 03 27 d.)

Remiantis kovo 12 d. Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, nuo 2020 03 30 d. gali būti perorganizuojamas Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos ugdymo procesas. Muzikos mokyklos pedagogai yra pasiruošę užtikrinti ugdymo procesą nuotoliniu būdu (jei atsirastų tokia būtinybė nuo 03 30 d.).

Gerbiami mokiniai ir jų tėveliai, prašome aktyviai bendrauti su pagrindinio instrumento ir kitų dalykų mokytojais toliau ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

INDIVIDUALIŲ (pagrindinio instrumento ir papildomo instrumento - fortepijono) dalykų nuotolinį ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su pagrindinio ir papildomo instrumento (fortepijono) mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

GRUPINIŲ (solfedžio, muzikos istorijos, choro) dalykų nuotolinis ugdymo turinys ir planas bus patalpintas mokyklos internetinėje svetainėje ir vykdomas nuo kovo 30 d. (pirmadienio). Ugdymo užduotys bus suskirstytos pagal klases. Atsivertus atitinkamą klasę, kurioje mokosi mokinys, rasite skirtas užduotis ir iki kada, kokiu būdu reikės atsiskaityti savo solfedžio, muzikos istorijos ar choro mokytojui. Grįžtamajam ryšiui mokytojas su mokiniais susisieks individualiai telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Organizuojant individualių (pagrindinio instrumento ir papildomo instrumento - fortepijono) bei bendrųjų dalykų (solfedžio, muzikos istorijos, choro) nuotolinio ugdymo procesą, jo teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:
• interneto ryšį;
• išmanųjį mobilųjį telefoną, kompiuterį ar planšetę;
• susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje).

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio/socialinio komunikavimo programas: Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą, bus organizuojamas nuotolinis tiesioginis bei mišrus ugdymo procesas.

Mokyklos administracija

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus