INFORMACIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVELIAMS!!!

(mokinių pavasario atostogos - nuo 2020 03 16 iki 2020 03 27 d.)

Remiantis kovo 12 d. Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, nuo 2020 03 30 d. gali būti perorganizuojamas Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos ugdymo procesas. Muzikos mokyklos pedagogai yra pasiruošę užtikrinti ugdymo procesą nuotoliniu būdu (jei atsirastų tokia būtinybė nuo 03 30 d.).

Gerbiami mokiniai ir jų tėveliai, prašome aktyviai bendrauti su pagrindinio instrumento ir kitų dalykų mokytojais toliau ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

INDIVIDUALIŲ (pagrindinio instrumento ir papildomo instrumento - fortepijono) dalykų nuotolinį ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su pagrindinio ir papildomo instrumento (fortepijono) mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

GRUPINIŲ (solfedžio, muzikos istorijos, choro) dalykų nuotolinis ugdymo turinys ir planas bus patalpintas mokyklos internetinėje svetainėje ir vykdomas nuo kovo 30 d. (pirmadienio). Ugdymo užduotys bus suskirstytos pagal klases. Atsivertus atitinkamą klasę, kurioje mokosi mokinys, rasite skirtas užduotis ir iki kada, kokiu būdu reikės atsiskaityti savo solfedžio, muzikos istorijos ar choro mokytojui. Grįžtamajam ryšiui mokytojas su mokiniais susisieks individualiai telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Organizuojant individualių (pagrindinio instrumento ir papildomo instrumento - fortepijono) bei bendrųjų dalykų (solfedžio, muzikos istorijos, choro) nuotolinio ugdymo procesą, jo teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:
• interneto ryšį;
• išmanųjį mobilųjį telefoną, kompiuterį ar planšetę;
• susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje).

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio/socialinio komunikavimo programas: Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą, bus organizuojamas nuotolinis tiesioginis bei mišrus ugdymo procesas.

Mokyklos administracija