Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

G. Kondrotaitės seminaras praktikumas „Ansamblinis muzikavimas. Kūrinių interpretavimo galimybės ir įvairovė“

Nedažnai nutinka, kad fortepijono pedagogai, susirinkę į seminarą praktikumą, kuriame seminaro lektorius dirba su skirtingais atlikėjais dalindamasis savo patirtimi ir praktiniais patarimais, prapliuptų griausmingomis ovacijomis ir šauktų „Bravo!“ seminare dalyvaujantiems pianistams. Būtent taip nutiko mokytojos Olgos Petrušenko išplėstinio muzikinio ugdymo pianisčių - Iustinos Kaleinikovos ir Emilijos Lokcionkinaitės - ansambliui, seminare atlikusiam F. Listo Vengrų rapsodiją Nr. 2 S. 244/2 cis-moll.

2020 m. vasario 26-ąją Kauno I-ojoje muzikos mokykloje vykusiame Gabrielės Kondrotaitės seminare praktikume „Ansamblinis muzikavimas. Kūrinių interpretavimo galimybės ir įvairovė“ dalyvavę fortepijono pedagogai iš visos Lietuvos, sekdami scenoje vykstantį darbą su visais seminaro dalyviais-atlikėjais, ne tik turėjo galimybės semtis profesinių žinių iš jau ne kartą kviečiamos lektorės, bet ir malonumo stebėti Gabrielės Kondrotaitės, kaip mokytojos, sklandų dialogą su mūsų mokyklą atstovavusiomis šauniomis ir be galo darbščiomis pianistėmis. Stebint šį procesą, atmintyje iškilo kažkada internetinėje erdvėje skaitytas posakis, geriausiai atspindintis tai, kas vyko scenoje: „Žiūrint mokytojo ir mokinio akimis, geriausia pamoka ta, kurioje mokytojas jaučia palikęs dalį savęs, o mokinys – suradęs save“.

Fortepijono mokytoja metodininkė Agnė Rekuvienė

Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus