G. Kondrotaitės seminaras praktikumas „Ansamblinis muzikavimas. Kūrinių interpretavimo galimybės ir įvairovė“

Nedažnai nutinka, kad fortepijono pedagogai, susirinkę į seminarą praktikumą, kuriame seminaro lektorius dirba su skirtingais atlikėjais dalindamasis savo patirtimi ir praktiniais patarimais, prapliuptų griausmingomis ovacijomis ir šauktų „Bravo!“ seminare dalyvaujantiems pianistams. Būtent taip nutiko mokytojos Olgos Petrušenko išplėstinio muzikinio ugdymo pianisčių - Iustinos Kaleinikovos ir Emilijos Lokcionkinaitės - ansambliui, seminare atlikusiam F. Listo Vengrų rapsodiją Nr. 2 S. 244/2 cis-moll.

2020 m. vasario 26-ąją Kauno I-ojoje muzikos mokykloje vykusiame Gabrielės Kondrotaitės seminare praktikume „Ansamblinis muzikavimas. Kūrinių interpretavimo galimybės ir įvairovė“ dalyvavę fortepijono pedagogai iš visos Lietuvos, sekdami scenoje vykstantį darbą su visais seminaro dalyviais-atlikėjais, ne tik turėjo galimybės semtis profesinių žinių iš jau ne kartą kviečiamos lektorės, bet ir malonumo stebėti Gabrielės Kondrotaitės, kaip mokytojos, sklandų dialogą su mūsų mokyklą atstovavusiomis šauniomis ir be galo darbščiomis pianistėmis. Stebint šį procesą, atmintyje iškilo kažkada internetinėje erdvėje skaitytas posakis, geriausiai atspindintis tai, kas vyko scenoje: „Žiūrint mokytojo ir mokinio akimis, geriausia pamoka ta, kurioje mokytojas jaučia palikęs dalį savęs, o mokinys – suradęs save“.

Fortepijono mokytoja metodininkė Agnė Rekuvienė

Renginio nuotraukos