Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

VI respublikinis papildomo muzikos instrumento (fortepijono) mokinių konkursas „Su šypsena“

2020 metų kovo 7-ąją Kauno A. Kačanausko muzikos mokykloje nuskambėjęs kas du metus vykstantis VI respublikinis papildomo muzikos instrumento (fortepijono) mokinių konkursas „Su šypsena“ tiek konkurso dalyviams, kuriems fortepijonas yra ne pagrindinis instrumentas, tiek jų mokytojams ir susirinkusiems klausytojams atnešė daug malonių įspūdžių. Juk pasirodymas scenoje po ilgai trukusio kruopštaus ir kantrybės reikalaujančio darbo klasėje ir namuose, jau savaime kiekvienam atlikėjui yra jaudinanti šventė, o taip pat nepaprastai didelis malonumas yra išeiti į sceną ir groti nauju, puikiai skambančiu fortepijonu (A. Kačanausko muzikos mokykla šiais metais praturtėjo nauju instrumentu). Be to, visada tokiuose renginiuose kaskart malonu sutikti kolegas, atvykusius su savo mokiniais dalyvauti renginyje iš kitų Lietuvos miestų ir muzikos (meno) mokyklų. Šiais metais konkurse dalyvavo Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos, Kauno J. Gruodžio konservatorijos, J. Naujalio muzikos gimnazijos, I -osios muzikos mokyklos, berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis”, Sakralinės muzikos mokyklos, A. Kačanausko muzikos mokyklos bei M. Petrausko muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai.

Šiemet šiame jubiliejiniame (konkursas skaičiuoja jau dešimtuosius savo gyvavimo metus) konkurse Kauno Miko Petrausko mokyklą atstovavo dvi chorinio dainavimo metodinės grupės mokinės. Tai mokytojos Donatos Domarkaitės I klasės auklėtinė Ieva SURGĖLAITĖ ir mokytojos Agnės Rekuvienės IX klasės mokinė Dominyka RAŽUKAITĖ. Ypač džiugu yra tai, kad tiek mokytojai Donatai Domarkaitei, kaip pradedančiajai fortepijono pedagogei, tiek jos pirmokėlei Ievai SURGĖLAITEI, žengiančiai pirmuosius žingsnius scenoje, tai buvo pats pirmasis konkursas. Ir nepaprastai didelis pasiekimas yra tai, kad jųdviejų bendras darbas buvo apvainikuotas III laureato vieta A kategorijoje! Dominykos RAŽUKAITĖS pasirodymas buvo įvertintas II vietos laureato diplomu ir specialiu apdovanojimu – diplomu už puikiai atliktą lietuvišką kūrinį.

Didžiuojamės ir džiaugiamės dalyvėmis ir jų pasiekimais!

Fortepijono mokytoja metodininkė Agnė Rekuvienė

Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus