Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Koncertas “Žvaigždutės Lietuvai”

2020 metų kovo 11-ąją minėjome ypatingą savo šalies sukaktį - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Kiekvienais metais, kaskart prisimindami, koks ilgas ir sunkus buvo kelias, kol Lietuvos Nepriklausomybė buvo iškovota, šią šventę švenčiame su ypatinga ugnele širdyse.

Šia proga Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos bendruomenė kovo 9 dieną Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriuje surengė koncertą “Žvaigždutės Lietuvai”, kuriame “spindėjo” Miko Petrausko muzikos mokyklos “žvaigždutės” - ryškiausi ir gabiausi įvairiais muzikos instrumentais muzikuojantys ir dainuojantys vaikai. Tai tikriausiai yra pati gražiausia dovana gimtinei, juk, pasak renginio vedėjos Rūtos Varnienės, didžiausias laisvos Lietuvos pasiekimas yra Nepriklausomoje Lietuvoje gimęs ir augantis jaunimas, laisvės karta, niekad nepažinusi jokių laisvės suvaržymų. Koncerte apsilankę svečiai girdėjo pianisčių Margaritos Dmitrenko (mokytoja S. Cibulskienė) ir Agnės Alijauskaitės (mokytoja A. Pranculytė-Jončienė), smuikininkų Dominyko Venckevičiaus ir Emos Jarmolenko (mokytoja G. Meškauskaitė), violončelininko Simono Rimkaus (mokytoja R. Bobinienė), gitaristo Vytaro Rekaus (mokytoja M. Janavičienė), kanklininkės Vaivos Petrauskaitės (mokytoja E. Butienė), akordeonininko Mato Imbraso (mokytoja L. Vaznienė) bei dainininkės Inesos Aghasaryan (mokytoja V. Stankevičienė) solinius koncertinius numerius. Jauniesiems atlikėjams kurti bendrą kūrinių meninį vaizdą talkino koncertmeisterės A. Gakaitė, S. Ližaitienė, V. Dmitrenko bei D. Domarkaitė.

Su dvigubu ryškumu ir energija, kaip ir dera didesniam atlikėjų sąstatui, “spindėjo” kamerinis fleitininkės Justinos Danilevičiūtės (mokytoja V. Adomavičienė), violončelininkės Saulės Pabarškaitės (mokytoja R. Bobinienė) ir pianistės Nedos Maurušaitytės (mokytoja I. Tranauskienė) trio bei fortepijoninis Justinos Kaleinikovos ir Emilijos Lokcionkinaitės (mokytoja O. Petrušenko) duetas.

Ir tikriausiai nė viena Lietuvos – dainų šalies - valstybinė šventė niekada neapsiėjo ir neapsieis be darnaus choro skambesio. Tad ir šįkart, talkinant koncertmeisterei A. Pranculytei-Jončienei, koncertą apvainikavo mokyklos jaunių choro, vadovaujamo mokytojos I. Maslauskienės, pasirodymas. Koncerto pabaigoje nuskambėjusios dainos, kiekvienam lietuviui jau tapusios tautine savastimi, priminė, jog kasdienybėje būdami tuo, kuo esame ir dirbdami tai, ką geriausiai sugebame, darome tai ne tik dėl savęs, bet ir vardan tos, Lietuvos…

Fortepijono mokytoja metodininkė Agnė Rekuvienė,
fortepijono vyresnioji mokytoja Valerija Dmitrenko.

Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus