Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalis "Lietuviška gaida"

2020 m. kovo 10 d. VDU Muzikos akademijos koncertų salėje skambėjo lietuviška fortepijono muzika. Daugiau nei dvidešimt metų Kauno miesto muzikos mokyklų pianistai pavasarėjant buriasi draugystei – skamba tradicinis fortepijono muzikos festivalis "Lietuviška gaida", kuris šiais metais buvo jau XXVII-asis. Festivalyje skambėjo Kauno A. Kačanausko, I-osios, "Varpelio" berniukų chorinio dainavimo, M. Petrausko muzikos mokyklų ir J. Naujalio muzikos gimnazijos auklėtinių atliekami M. K. Čiurlionio, J. Čiurlionytės, B. Dvariono, G. Savinienės, V. Klovos, R. Žigaičio, V. Mikalausko, V. Bagdono, D. Prusevičiaus, L. Povilaičio, O. Balakausko, V. Barkausko, A. Kubiliūno, V. Majorovo, R. Juknevičienės, K. Biveinio ir G. Gudauskas kūriniai fortepijonui. Vaikų atliekamos lietuviškos pjesės skambėjo pakylėtai, jautriai ir labai nuoširdžiai. Tapo akivaizdu, kad mūsų jaunajai kartai lietuviška muzika iš tiesų yra puikiai suprantama, artima, mylima ir reikalinga.

Nepaprastai įdomu buvo klausytis renginio organizatorių chronologine tvarka pateiktos lietuvių kompozitorių kūrinių fortepijonui retrospektyvos, praturtintos įdomiomis ir spalvingomis kiekvieno kompozitoriaus kūrybos ypatumus atspindinčiomis charakteristikomis, kurios papildė ir praturtino visų į festivalį susirinkusių klausytojų žinių bagažą.

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklą atstovavo 2 klasės mokinės Ieva Dumčiūtė ir Ugnė Anusevičiūtė, 3 klasės mokinės Margarita Dmitrenko ir Skaistė Vaidelytė, 4 klasės mokiniai Emilis Vitkauskas ir Emilija Pociūtė, 5 klasės mokiniai Jonas Vakaris Šidlauskas ir Gabija Grabažiūtė bei 6 klasės mokinės Ema Keserauskaitė ir Viltė Elžbieta Minkevičiūtė. Festivaliui moksleivius paruošė mokytojos R. Varnienė, V. Dmitrenko, S. Cibulskienė, V. Mačiokienė, A. Rekuvienė, J. Momotiukaitė-Ačienė ir E. Čekanavičienė. Jaunieji mūsų mokyklos pianistai išties puikiai atliko lietuvių kompozitorių fortepijoninę muziką ir garbingai atstovavo mokyklą, prisidėdami prie lietuvių kompozitorių kūrinių fortepijonui garsinimo.

Fortepijono vyresnioji mokytoja Angelė Dumčiuvienė

Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus