Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Mieli tėveliai ir mokiniai,

visame pasaulyje stiprėjanti pandemija ir mūsų šalyje besitęsiantis karantinas verčia imtis nepopuliarių, bet neišvengiamų sprendimų.
Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymu „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) veiklos 2020 m. balandžio 1 – 30 d.“ ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus funkcijas 2020-03-31 įsakymu Nr. V-10 „Dėl neformaliojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų sustabdymo“,
informuojame, kad nuspręsta laikinai stabdyti visų Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) veiklą, neformaliojo ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymą 2020 m. balandžio 1 – 30 d., mokestis už mokslą šį mėnesį stabdomas.

Prašome susitelkti ir vieningai atlaikyti šio meto išbandymus.
Dėl tolimesnės veiklos Jus informuosime. Būkime visi sveiki!!!

Mokyklos administracija ☀

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus