Mieli tėveliai ir mokiniai,

visame pasaulyje stiprėjanti pandemija ir mūsų šalyje besitęsiantis karantinas verčia imtis nepopuliarių, bet neišvengiamų sprendimų.
Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymu „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) veiklos 2020 m. balandžio 1 – 30 d.“ ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus funkcijas 2020-03-31 įsakymu Nr. V-10 „Dėl neformaliojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų sustabdymo“,
informuojame, kad nuspręsta laikinai stabdyti visų Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) veiklą, neformaliojo ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymą 2020 m. balandžio 1 – 30 d., mokestis už mokslą šį mėnesį stabdomas.

Prašome susitelkti ir vieningai atlaikyti šio meto išbandymus.
Dėl tolimesnės veiklos Jus informuosime. Būkime visi sveiki!!!

Mokyklos administracija ☀