Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Nuotolinis mokymas

Mieli tėveliai ir mokiniai,
informuojame, kad nuo 2020-05-04 d. (kol tęsis karantino laikotarpis) ugdymo procesą vykdysime nuotoliniu būdu. Pamokos vyks pagal gegužės mėnesį sudarytą pamokų tvarkaraštį. Tiek individualus, tiek grupinis mokymas yra derinami su dalyko mokytoju. Mokyklos internetinėje svetainėje NUOTOLINIO MOKYMO nuorodoje rasite Jums aktualią informaciją: grupinių užsiėmimų tvarkaraštį nuo 2020-05-04 d., grupinių užsiėmimų mokytojų kontaktinius duomenis, nuotolinio mokymo ugdymo planą ir paslaugų teikimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.

Visą informaciją apie individualų ir grupinį mokymą, mokomųjų dalykų atsiskaitymus, teikia dalyko mokytojas.

Tikimės kuo sklandesnio starto pradedant nuotolinį mokymą!!! Ačiū už palaikymą ir bendradarbiavimą!!!

Mokyklos administracija

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus