Nuotolinis mokymas

Mieli tėveliai ir mokiniai,
informuojame, kad nuo 2020-05-04 d. (kol tęsis karantino laikotarpis) ugdymo procesą vykdysime nuotoliniu būdu. Pamokos vyks pagal gegužės mėnesį sudarytą pamokų tvarkaraštį. Tiek individualus, tiek grupinis mokymas yra derinami su dalyko mokytoju. Mokyklos internetinėje svetainėje NUOTOLINIO MOKYMO nuorodoje rasite Jums aktualią informaciją: grupinių užsiėmimų tvarkaraštį nuo 2020-05-04 d., grupinių užsiėmimų mokytojų kontaktinius duomenis, nuotolinio mokymo ugdymo planą ir paslaugų teikimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.

Visą informaciją apie individualų ir grupinį mokymą, mokomųjų dalykų atsiskaitymus, teikia dalyko mokytojas.

Tikimės kuo sklandesnio starto pradedant nuotolinį mokymą!!! Ačiū už palaikymą ir bendradarbiavimą!!!

Mokyklos administracija