I-asis respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas “Muzika - @”

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokyklos mokiniais ir mokytojais, kurie, nepaisant nuotolinio mokymo iššūkių, sutiko dalyvauti I-ajame respublikiname interaktyviajame (online) jaunųjų muzikantų konkurse „Muzika - @”. Šis konkursas išskirtinis pirmiausia tuo, kad buvo vertinamas nuotolinis asinchroninis dalyvių pasirodymas (buvo vertinami atsiųsti dalyvių koncertiniai vaizdo įrašai). Negana to, muzikuojančiųjų srautas nustebino net pačius organizatorius: vertinimo komisijai teko peržiūrėti ir įvertinti 546 vaizdo įrašus, o juose pasirodė net 600 dalyvių!

Konkursą organizavo Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija ir Kauno I-oji muzikos mokykla. Šio konkurso tikslas – nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą ir adaptyvumą skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais. Nuotolinis konkursas vyko A, B ir C kategorijose, dalyvius suskirsčius į 12 grupių pagal amžių. Be to, dar buvo išskirti keturi pogrupiai pagal atliekamo kūrinio žanrą (pjesė, etiudas, polifonija, stambi forma).

Sveikiname šiuos Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinius, kurie konkurse pasiekė puikių rezultatų:
1 klasė
Skaistė Papievytė I vieta (mokytoja E. Butienė);
Rusnė Vaitekūnaitė II vieta (mokytoja R. Varnienė);
Rusnė Lauruškaitė II vieta (mokytoja A. Dumčiuvienė);
Radvilė Gujytė III vieta (mokytoja V. Adomavičienė);
Duetas - Dainora Paškauskaitė ir Ūla Vedegytė II vieta (mokytoja E. Butienė);
Ansamblis - Ugnė Obolevičiūtė ir Kamilė Obolevičiūtė II vieta (mokytojos M. Jurgilaitė ir J. Kruvelienė).
2 klasė
Ieva Dumčiūtė I vieta (etiudo pogrupyje) ir II vieta (pjesės pogrupyje) (mokytoja R. Varnienė);
Kira Simonova II vieta (mokytoja O. Petrušenko);
Andrėja Anilionytė III vieta (mokytoja A. Dumčiuvienė).
3 klasė
Margarita Dmitrenko I vieta (mokytoja S. Cibulskienė);
Liepa Butaitė I vieta (etiudo pogrupyje) ir I vieta (pjesės pogrupyje) (mokytoja V. Adomavičienė);
Mantė Mikuckaitė II vieta (mokytoja M. Jurgilaitė);
Rusnė Kivaraitė III vieta (mokytoja M. Jurgilaitė).
4 klasė
Justina Danilevičiūtė II vieta (etiudo pogrupyje) ir II vieta (pjesės pogrupyje) (mokytoja V. Adomavičienė).
6 klasė
Aurėja Lukšaitė II vieta (mokytoja V. Adomavičienė);
Ema Keserauskaitė III vieta (mokytoja J. Momotiukaitė-Ačienė).
7 klasė
Rytis Didžiūnaitis II vieta (mokytoja E. Butienė);
Kornelija Rimkutė III vieta (mokytoja V. Adomavičienė).
8 klasė
Mindaugas Simukaitis I vieta (mokytoja I. Tranauskienė);
Viltė Bagdžiūtė I vieta (etiudo pogrupyje) ir I vieta (pjesės pogrupyje) (mokytoja V. Adomavičienė);
Amelija Boženova II vieta (mokytoja O. Petrušenko);
Gabija Kunijauskaitė 8 kl. II vieta (mokytoja E. Butienė).
9 klasė
Iustina Kaleinikova III vieta (mokytoja O. Petrušenko).
10 klasė
Emilija Lokcionkinaitė I vieta (mokytoja O. Petrušenko).
Kamerinių ansamblių kategorijoje - Aurėja ir Jorė Lukšaitės II vieta (mokytoja V. Adomavičienė).

Reiškiame nuoširdžią padėką akompaniatorėms - S. Ližaitienei, I. Lukšienei ir E. Butienei - ir dalyvių tėveliams, kurie, kurdami savo atžalų sceninį įvaizdį ir skirdami nemažai savo brangaus laiko vaizdo įrašų filmavimui bei siuntimui, taip pat prisidėjo prie savo vaikų šaunių pasiekimų bei šio renginio išsipildymo!

Fortepijono vyresnioji mokytoja Angelė Dumčiuvienė

Renginio nuotraukos