Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

1-8 klasių jaunųjų pianistų nuotolinis konkursas „Virtualūs pasažai“

2020 m. lapkričio 15 dieną vyko 1-8 klasių jaunųjų pianistų nuotolinis konkursas „Virtualūs pasažai“, kurį organizavo Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla. Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos auklėtiniai, kuriuos paruošė mokytojos: Angelė Dumčiuvienė, Svetlana Cibulskienė ir Irina Tranauskienė.

!!!SVEIKINAME!!!

Viktoriją Rakčejevą (1 vieta);

Margaritą Dmitrenko (1 vieta);

Anelę Naruševičiūtę (2 vieta);

Andrių Micę (3 vieta);

Guostę Lukoševičiūtę (diplomas);

Nedą Maurušaitytę (diplomas).

Linkime jauniesiems artistams ir toliau nenustoti tobulėti bei siekti aukštumų!

Fortepijono vyresnioji mokytoja Valerija Dmitrenko

Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus