I-asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas "Scherzo 2021"

Karantino sąlygos ir nuotolinis mokymas - ne kliūtis mūsų mokyklos darbštiems ir atkakliems pianistams tobulėti bei siekti meno aukštumų! Tą jie kaskart įrodo dalyvaudami nuotoliniuose konkursuose ir džiugindami savo išties nemenkais pasiekimais. I-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse "Scherzo", kurį organizavo Garliavos meno mokykla, dalyvavo dvylika mūsų mokyklos fortepijono metodinės grupės mokinių. Konkurso tikslas - nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą, skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais. Konkursas vyko nuotoliniu, asinchroniniu būdu. Dalyviai siuntė vaizdo įrašus su dviem kūriniais, kurie turėjo būti įrašyti iš eilės, nuo pradžios iki pabaigos, be sustojimų ir montažų. Tai reikalavo iš vaikų daug kantrybės, darbo ir ištvermės! Ir jų įdėtas darbas bei pastangos nenuėjo veltui!

Sveikiname:

Domą Tarvidą I vieta (mokyt. R. Varnienė);
Rusnę Vaitekūnaitę I vieta (mokyt. R. Varnienė);
Gabiją Žadauskaitę I vieta (mokyt. S. Cibulskienė);
Andrių Micę II vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
Augustę Ivaškaitę II vieta (mokyt. R. Varnienė);
Timą Timūrą Žuką II vieta (mokyt. J. Momotiukaitė Ačienė);
Rusnę Lauruškaitę II vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
Andrėją Anilionytę II vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
Ievą Dumčiūtę II vieta (mokyt. R. Varnienė);
Simoną Janavičiūtę II vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
Joną Vakarį Šidlauską II vieta (mokyt. A. Rekuvienė);
Emą Keserauskaitę II vieta (mokyt. J. Momotiukaitė Ačienė).

Fortepijono vyresnioji mokytoja Angelė Dumčiuvienė