KONCERTAS, SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENAI

Vasario 16 -oji ir Kovo 11 - oji - dvi datos metuose, kurios kiekvieną lietuvį priverčia savo kasdienybėje stabtelėti ir susimąstyti. „Atsisėsk ant akmens, pagalvok, kas esi?“ - beveik per kiekvieną Lietuvos ar Kauno moksleivių dainų šventę girdėdavome iš širdies dainuojant tūkstantinę choristų minią... ir jos skambesys užgaudavo tą jautrią „stygą širdyje, <...> kur mus nuo lopšio lydi“...
Muzikos ir žodžio galia - milžiniška, tad nejučia šį klausimą tylomis užduodavome kiekvienas sau pačiam. Galime numanyti, ką į tai šiandien būtų atsakę vyresniosios kartos žmonės, kurie, kovodami ne ginklu, bet ne mažiau atkakliai, siekė, kad Lietuva išsivaduotų iš tarybinės valdžios gniaužtų; galime įsivaizduoti, ką atsakytų tie, kuriems dar teko, sėdint mokyklos suole, segėti „spaliuko“ ženklelį ar ryšėti pionieriaus raudoną kaklaraištį. Tačiau negalim atspėti, ką ši šventė reiškia dabartiniam jaunam žmogui, gimusiam jau nepriklausomoje Lietuvoje ir nepažinusiam jokių suvaržymų... Todėl, kurdami koncertą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, nusprendėme pakviesti jaunuosius mūsų mokyklos atlikėjus „pagalvoti širdim“, ką jiems reiškia ši šventė...

Agnė Rekuvienė

KONCERTAS

KONCERTO PROGRAMĖLĖ