Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Virtuali teminė popietė ir dailės darbų paroda "Mes - Tavo vaikai"

2021 m. kovo 10 d. 14.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko virtuali teminė popietė ir dailės darbų paroda "Mes - Tavo vaikai", skirta Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Popietėje dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, lopšelių-darželių tęstinio projekto "Ritmuojame ir kuriame kartu" dalyviai ir svečiai: Lietuvos operos ir baleto teatro direktorius Jonas Sakalauskas, LR Seimo narys Saulius Skvernelis, Dailės Mokytojų Asociacijos prezidentas Rimantas Kisielius, Lietuvos - Čekijos bendradarbiavimo koordinatorė Anžela Kuncevič.

Šis projektas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, startavo 2018 m. spalio 13 d. Vilniuje. Projekte dalyvauja virš tūkstančio įvairaus amžiaus dalyvių, kuriems buvo suteikta galimybė parodyti savo skirtingus kūrybinius gebėjimus įvairiose meninėse srityse, taip pat ir koncertinėje veikloje. Projekto koncertinį repertuarą sudaro kūriniai su įvairiais ritminiais pritarimais - kanonais, ritminėmis kompozicijomis, skanduotėmis. 2018-2020 metais koncertai vyko LR Seime, LR vyriausybėje, "Litexpo" rūmuose. Visuose šiuose koncertuose ir muzikinėse veiklose aktyviai dalyvavo ir Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos mokiniai. Visų koncertų metu jie atliko po penkis daugiabalsius kanonus su kūno perkusija, dainavo kartu su Jonu Sakalausku.

Projekto metu taip pat buvo surengtos dvi dailės darbų parodos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lazdynų seniūnijoje. Šioms parodoms savarankiškai ruošėsi ir paties Dailės Mokytojų Asociacijos prezidento Rimanto Kisieliaus apdovanotos buvo mūsų mokyklos mokinės: Simona Baužytė (II vietos diplomas), Ugnė Sutkutė ir Justina Danilevičiūtė (padėkos raštai).

Šis projektas svarbus ir socialiniu aspektu – jame ne tik buvo sudarytos sąlygos dalyvauti skirtingų amžiaus grupių vaikams, bet ir vaikams su negalia, kurie taip pat galėjo pilnavertiškai pasirodyti muzikos ir dailės darbų renginiuose bei pademonstruoti savo meninius gebėjimus. Projekto veikla apjungia bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas, skatina laikytis socialino - interakcinio požiūrio į negalią. Kurtiesiems stengiamasi užtikrinti socialinį dalyvavimą visuomenėje, gerbiant gestų kalbą ir kultūrą. Šiame projekte dalyvauja LKNU (Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo) centro auklėtiniai. Ta proga visi koncertų dalyviai atliko dainų "Skambanti nata" (žodžiai A. Litvinaitės ir E. Rutavičiaus, muzika K. Karnaševičienės), bei "Mes tavo vaikai" (muzika ir žodžiai K. Karnaševičienės, solistas Adomas Dimša) priedainius gestų kalba.

Džiaugiamės puikiai pasirodžiusia mūsų mokyklos mokinių komanda, dalyvavusia koncertinėje ir meninėje veikloje. Dėkojame projekto vadovei - Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai Klarai Karnaševičienei už kvietimą dalyvauti, bendradarbiavimą ir puikią patirtį.

Projekto akimirkos: https://youtu.be/yLqvNmdlKXY

Piešinio autorė Gabija Žadauskaitė 12 m.

Solfedžio mokytoja metodininkė Svetlana Pūkienė

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus