Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Respublikinis II instrumento (fortepijono) festivalis-konkursas „Pavasario garsai“

2021 m. balandžio 6-7 dienomis virtualioje erdvėje vyko XI respublikinis antro instrumento (fortepijono) festivalis-konkursas „Pavasario garsai“, kurį kiekvienais metais organizuoja Kaišiadorių meno mokykla. Organizatorių dėka visi konkurse dalyvavę atlikėjai turėjo galimybę ramiai pasiklausyti vieni kitų youtube platformoje, įvertinti kūrinių interpretaciją, susipažinti su nauju repertuaru, pasimokyti vieni iš kitų. Tai yra labai svarbu jaunojo muzikanto raidoje kaupiant koncertinę patirtį. Be to, dalyvių pasirodymus galėjo stebėti draugai, giminės ir visi norintys iš skirtingų pasaulio vietų.

Džiaugiamės mūsų mokyklos mokinių, dalyvavusių šiame festivalyje-konkurse, pasiekimais:

Laureato diplomai

Šarūnas Maurušaitis, Viltė Petrokaitė, Smiltė Šiupšinskaitė, Ugnė Stanislovaitytė;

Diplomai

Liana Boyajyan, Ema Karčiauskaitė, Goda Šniepytė.

Dėkojame mokinius paruošusioms mokytojoms: Angelei Dumčiuvienei, Jovitai Tarvidienei ir Valerijai Dmitrenko.

Linkime jauniesiems muzikantams ir toliau nesustoti tobulėti, siekti gerų rezultatų ir mėgautis muzikavimu!

Fortepijono mokytoja metodininkė Valerija Dmitrenko

Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus