Informacija apie reorganizacijos sąlygų aprašo parengimą

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-155 „Dėl Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno choreografijos mokyklos, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų veiklos perspektyvos, sukuriant scenos menų mokyklą“ nusprendė sutikti, kad Kauno choreografijos mokykla ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuoti, prijungiant juos prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos. Šio sprendimo 3.5. punktu Kauno choreografijos mokyklos, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriams teisės aktų nustatyta tvarka pavesta iki 2021 m. balandžio 29 d., bet ne vėliau kaip iki pirmos pranešimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą viešo paskelbimo dienos, pranešti raštu apie minėto aprašo parengimą Kauno choreografijos mokyklos, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos kreditoriams. Taigi informuojame Jus apie Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, sąlygų aprašo parengimą.

Reorganizuojami juridiniai asmenys yra:

1. Kauno choreografijos mokykla – viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – V. Krėvės pr. 50, LT-50406 Kaunas, įstaigos kodas 295095840. Duomenys apie Kauno choreografijos mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

2. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai – viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Parodos g. 26, LT-44221 Kaunas, įstaigos kodas 190143732. Duomenys apie Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo yra Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla – viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – V. Krėvės pr. 54, LT-50401 Kaunas, įstaigos kodas 190144791. Duomenys apie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Kauno choreografijos mokykla ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai reorganizuojami būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno choreografijos mokykla ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai, kurie baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys, prijungiami prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, kuriai pereina visos Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų teisės ir pareigos. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu planuojama pakeisti po reorganizacijos veiksiančios įstaigos pavadinimą ir įstaigą vadinti Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla.

Kauno choreografijos mokykla ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai reorganizuojami iki 2021 m. rugpjūčio 31 dienos. Kauno choreografijos mokykla ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jų teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų išregistravimo) perduodamos nuo Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos.

Su Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos sąlygų aprašu, po reorganizacijos veiksiančios įstaigos nuostatų projektu, reorganizuojamų ir dalyvaujančios reorganizavime įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir reorganizuojamų įstaigų bei reorganizavime dalyvaujančios įstaigos metinėmis veiklos ataskaitomis nuo 2021 m. balandžio 28 d. galite susipažinti bei nurodytų dokumentų kopijas galite gauti Kauno choreografijos mokyklos, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklų raštinėse šiais adresais:

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla – V. Krėvės pr. 54, LT-50401 Kaunas, raštinės darbo laikas I-V 8.00 – 17.00 val.

Kauno choreografijos mokykla – V. Krėvės pr. 50, LT-50406 Kaunas, raštinės darbo laikas I-V 8.00 – 17.00 val.

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai – Parodos g. 26, LT-44221 Kaunas, raštinės darbo laikas I-V 8.00 – 17.00 val.

Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, sąlygų aprašas