Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

IV Kauno krašto tautinių muzikos instrumentų atlikėjų festivalis-maratonas

2014 kovo 8 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje įvyko tradicinis jau ketvirtasis Kauno krašto tautinių muzikos instrumentų atlikėjų festivalis-maratonas. Už šių metų festivalio-maratono organizavimą buvo atsakingas Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno Miko Petrausko, Kauno Aleksandro Kačanausko bei Kauno "Vyturio" katalikiška muzikos mokyklos. Festivalio metu skambėjo įvairaus žanro ir stilių kūriniai. Sėkmingai pasirodė ir mūsų mokyklos kanklių instrumento klasės mokiniai, tai: Justė Bielskytė (1 kl.), atlikusi P. Aleksandravičiaus “Etiudą – valsą”, Rytis Didžiūnaitis (1 kl.), atlikęs XVII a. anonimo “Menuetą”, Vaiva Petrauskaitė (1 kl.) ir jos atliekama I. Iljinskio “Mažoji princesė”, Gabija Kunijauskaitė (2 kl.) ir C. Gurlitt “In the fields”, Gustė Bareikatė (3 kl.), atlikusi P. Aleksandravičiaus “Vienišą liepą”, Ieva Dubosaitė (6 kl.) ir V. Švedo “Rasos lašeliai” bei Kamilė Žiūrytė (6 kl.) ir jos atlikta V. Švedo “Dūzgia bitelė”. Visus šiuos mokinius paruošė kanklių mokytoja Evelina Butienė. Taip pat festivalyje dalyvavo ir birbynės bei lumzdelio klasės mokiniai, kuriuos paruošė mokytojas Justinas Buta bei koncertmeisterė Marina Matušukienė, tai: Karolis Kviestys (1 kl.), atlikęs D. Hellbach “Manolo dainą”, Benas Rimkevičius (1 kl.) ir l. l. šokis “Šeinis”, Fausta Dobilaitė (2 kl.) ir B. Martin “Puppet in a string”, Vaida Kulbokaitė (4 kl.), padovanojusi žiūrovams V. Klovos “Svajonėlę”, Aleksandras Ivanovas (4 kl.) ir A. Gorbulskio “Pasivaikščiojimas” bei Svajūnė Kondrotaitė (7 kl.) ir jos atliktas kūrinys Z. Abreu “Tiko-tiko”. Sveikiname sėkmingai pasirodžius festivalyje-maratone!

Informaciją apie renginį pateikė mokytoja Evelina Butienė,

redagavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Jančiuvienė

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus