Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė Kauno įgulos karininkų ramovėje

2014 m. kovo 10 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė. Į ją rinkosi Lietuvos karininkai bei miesto bendruomenė. Po sveikinimo žodžių renginį papuošė mūsų mokyklos mokiniai bei mokytojai savo koncertine programa. Skambėjo A. Gakaitės, M. Petrausko, A. Raudonikio, S. Rachmaninovo, F. Leharo, S. Joplino, J. S. Bacho kompozitorių kūriniai. Koncerte dalyvavo mokiniai: Kornelija Kuodytė (solinis dainavimas), Vaiva Lukoševičiūtė (fleita), Saulina Nedzinskaitė (fleita), styginių ir fleitų ansamblis (Ieva Kiškionytė, Kristina Kolytaitė, Taura Frezdorfaitė, Osvaldas Petrokas, Vilius Andrulevičius), taip pat mokyklos buvęs mokinys Mantas Ivanauskas (solinis dainavimas). Mokinius koncertui paruošė mokytojai Irena Andriuščenkienė, Remigija Kasparaitytė, Paulius Berūkštis, Ojaras Gricijonas, Vilhelmina Gerulaitė, koncertmeisteriai Angelė Dumčiuvienė, Aušra Gakaitė, Loreta Haidari.

Informaciją apie renginį pateikė mokytoja metodininkė Irena Andriuščenkienė,

redagavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Jančiuvienė

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus