Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Lietuvių liaudies dainos festivalis „Lek, gerve...“

2014 m. balandžio 10 d. Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje įvyko lietuvių liaudies dainos festivalis „Lek, gerve...“ Renginį vedė mokyklos mokytojai Irena Andriuščenkienė ir Justinas Buta. Festivalyje skambėjo autentiškos, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, pritariamos kanklėmis, fortepijonu, taip pat liaudies instrumentų ansambliu, kurį ruošė mokytoja Evelina Butienė ir Justinas Buta. Programoje girdėjome ne tik solistus: Milėją Stankevičiūtę (mokytoja Irena Andriuščenkienė), Ramintą Bankauskaitę (mokytoja Violeta Stankevičienė), Augustę Žinkaitę (mokytoja Jūratė Krūvelienė), Aistę Butautaitę (mokytoja Violeta Stankevičienė), Kajų Rudžionį (mokytojas Ojaras Gricijonas), Stelą Tarasevičiūtę (mokytoja Violeta Stankevičienė), Gustę Vaivilavičiūtę (mokytoja Julija Maliukevičienė), Agnę Volskaitę (mokytoja Jūratė Krūvelienė), Adomą Kviestį (mokytojas Ojaras Gricijonas), Gerdą Kuznezovaitę (mokytoja Jūratė Krūvelienė), Korneliją Kuodytę (mokytoja Irena Andriuščenkienė), bet ir jaunučių choro grupę, vadovaujamą mokytojos Oksanos Iljinos, merginų ansamblį bei jaunių chorą (mokytoja Ingrida Maslauskienė). Dėkojame koncertmeisteriams Valerijai Dmitrenko, Aušrai Gakaitei bei Ingai Bankauskienei, taip pat visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir tikimės, jog šis mokyklos renginys taps tradiciniu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Jančiuvienė

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus