Lietuvių liaudies dainos festivalis „Lek, gerve...“

2014 m. balandžio 10 d. Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje įvyko lietuvių liaudies dainos festivalis „Lek, gerve...“ Renginį vedė mokyklos mokytojai Irena Andriuščenkienė ir Justinas Buta. Festivalyje skambėjo autentiškos, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, pritariamos kanklėmis, fortepijonu, taip pat liaudies instrumentų ansambliu, kurį ruošė mokytoja Evelina Butienė ir Justinas Buta. Programoje girdėjome ne tik solistus: Milėją Stankevičiūtę (mokytoja Irena Andriuščenkienė), Ramintą Bankauskaitę (mokytoja Violeta Stankevičienė), Augustę Žinkaitę (mokytoja Jūratė Krūvelienė), Aistę Butautaitę (mokytoja Violeta Stankevičienė), Kajų Rudžionį (mokytojas Ojaras Gricijonas), Stelą Tarasevičiūtę (mokytoja Violeta Stankevičienė), Gustę Vaivilavičiūtę (mokytoja Julija Maliukevičienė), Agnę Volskaitę (mokytoja Jūratė Krūvelienė), Adomą Kviestį (mokytojas Ojaras Gricijonas), Gerdą Kuznezovaitę (mokytoja Jūratė Krūvelienė), Korneliją Kuodytę (mokytoja Irena Andriuščenkienė), bet ir jaunučių choro grupę, vadovaujamą mokytojos Oksanos Iljinos, merginų ansamblį bei jaunių chorą (mokytoja Ingrida Maslauskienė). Dėkojame koncertmeisteriams Valerijai Dmitrenko, Aušrai Gakaitei bei Ingai Bankauskienei, taip pat visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir tikimės, jog šis mokyklos renginys taps tradiciniu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Jančiuvienė