Istorija

Mikas Petrauskas Muzika paguodžia nelaimėje,
muzika išlaiko lygsvaroje būnantį džiaugsmą,
muzika duoda patvarą žygiuose ir pasiryžimuose,
muzika suteikia smegenims gerą pasilsį po nuovargio,
sustiprina ir atnaujina mintis.
(Mikas Petrauskas)

Mikas Petrauskas (1873-1937) - viena ryškiausių XX a. I - osios pusės asmenybių lietuvių muzikinėje kultūroje. Jis buvo kompozitorius, pirmosios lietuviškos operos “Birutė” bei operečių autorius, pedagogas, chorų organizatorius ir dirigentas, dainininkas, režisierius.

Iš istorijos puslapių...

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla susiformavo iš Karininkų namuose nuo 1950 m. veikusios muzikos studijos. Atverti muzikos pasaulio vartus vaikams talkino pirmieji mokyklos pedagogai: L. Moisejeva, M. Kudriavcevas, S. Tarutis, D. Lapinienė, L. Astafjeva, A. Venckevičienė, A. Simonavičienė, A. Orlova, M. Timošenko, L. Gasiūnienė ir kt.

1977 m. rugsėjo 1 dieną duris atvėrė III-ioji muzikos mokykla.

Mokyklos direktoriai: L. Moisejeva (1977-1982 m.), Anatolijus Šorstovas (1983-1989 m.), Remigijus Adomaitis (1989-1993 m.), Ojaras Gricijonas (1994- iki dabar).
Direktorių pavaduotojais ugdymui per šį laikotarpį dirbo: Nijolė Bartkutė, Olga Petrušenko, Irena Vaitkevičiūtė, Danguolė Šimkutė, Gražina Dainauskienė.

1990 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas V. Krėvės pr.

1993 m. mokykla išsiplėtė priimdama mokytis gabius muzikai vaikus Šilainių mikrorajone veikiančios „Ryto“ pradinės mokyklos patalpose.

1998 m. mokyklai buvo suteiktas lietuvių kompozitoriaus Miko Petrausko garbės vardas.

Šiuo metu mokyklai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas - Lina Jančiuvienė.

Mokykloje mokosi 360 mokinių, dirba 52 pedagogai.