I-oji Kauno krašto komandinė solfedžio olimpiada „Muzikinė abėcėlė“

I-oji Kauno krašto komandinės solfedžio olimpiados „Muzikinė abėcėlė“ nuostatai ir anketa.