Mokestis už mokslą

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

 

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Programos pavadinimas

Valandų per savaitę skaičius

Mokestis per mėnesį, Eur

1

2

3

4

5

1.

Miko Petrausko muzikos mokykla

Muzikinio ugdymo programos

*

17

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis

*

25

Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa

*

35

*Pastaba. Programos valandų per savaitę skaičius nustatomas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą ir su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju suderintą mokyklos ugdymo planą.

Loading...

Loading...

Loading...