Etikos komisija

Komisijos pirmininkas - JUSTINAS BUTA
Nariai: Irina Tranauskienė, Ingrida Maslauskienė, Neringa Leškauskaitė, Zinaida Končaitienė