Ugdymo ir meninės veiklos taryba

LINA JANČIUVIENĖ - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

RŪTA VARNIENĖ - fortepijono instrumento metodinės grupės pirmininkė

IRINA TRANAUSKIENĖ - antrojo instrumento (fortepijono) metodinės grupės pirmininkė

IRENA ANDRIUŠČENKIENĖ - solinio ir estradinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

ERIKA BAUBLIENĖ - chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

REGINA BOBINIENĖ - styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

VIDA ADOMAVIČIENĖ - liaudies, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės pirmininkė

JOVITA TARVIDIENĖ - muzikos teorijos ir muzikos istorijos metodinės grupės pirmininkė