Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkas – LINA JANČIUVIENĖ
Pirmininko pavaduotojas – JOVITA TARVIDIENĖ
Posėdžių sekretorė – EVELINA BUTIENĖ
Nariai: Vitalija Mačiokienė, Vida Adomavičienė, Irena Andriuščenkienė