Teisės aktai

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Kiti dokumentai

Kauno miesto valdybos 1998 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 411 mokyklai suteiktas Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos vardas.