Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2013 metų III ketvirčio finansinius rodiklius
F_Nr.2_MK_M.PETRAUSKO_M_M_2013_09_30.xls
F_Nr.2_SOC_M.PETRAUSKO_M_M_2013_09_30.xls
F_Nr.2_SPEC_M.PETRAUSKO_M_M_2013_09_30.xls
F_Nr.2_BIUDZ_M.PETRAUSKO_M_M_2013_09_30.xls
M_Petrausko_m_m_2013_III_ketv_finansines_bukles_ataskaita.xls
M_Petrausko_m_m_2013_III_ketv_veiklos_rezultatu_ataskaita.xls
M_Petrausko_m_m_2013_III_ketv_finansavimo_sumu_pokyciai.xls
M_Petrausko_m_m_2013_III_ketv_aiskinamasis_rastas_prie_finans_atask.doc
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2013 metų II ketvirčio finansinius rodiklius
F_Nr.2_MK_M.PETRAUSKO_M_M_2013_06_30.xls
F_Nr.2_SOC_M.PETRAUSKO_M_M_2013_06_30.xls
F_Nr.2_SPEC_M.PETRAUSKO_M_M_2013_06_30.xls
F_Nr.2_BIUDZ_M.PETRAUSKO_M_M_2013_06_30.xls
M_Petrausko_m_m_2013_II_ketv_finansines_bukles_ataskaita.xls
M_Petrausko_m_m_2013_II_ketv_veiklos_rezultatu_ataskaita.xls
M_Petrausko_m_m_2013_II_ketv_finansavimo_sumu_pokyciai.xls
M_Petrausko_m_m_2013_II_ketv_aiskinamasis_rastas_prie_finans_atask.doc
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2013 metų I ketvirčio finansinius rodiklius
M_Petrausko_m_m_2013_I_ketv_finansines_bukles_ataskaita.xls
M_Petrausko_m_m_2013_I_ketv_veiklos_rezultatu_ataskaita.xls
M_Petrausko_m_m_2013_I_ketv_finansavimo_sumu_pokyciai.xls
M_Petrausko_m_m_2013_I_ketv_aiskinamasis_rastas_prie_finans_atask.doc
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2012 metų finansinius rodiklius
10_VSAFO_2_priedas_M._Petrausko_m._m._2012_m._kitos_pajamos.XLS
12_VSAFO_1_priedas_M._Petrausko_m._m._2012_m._ilgal._mat._turto_vertes_pasikeimas.xls
13_VSAFO_1_priedas_M.Petrausko_m._m._2012_m._nemat._turto_vertes_pasikeitimas.XLS
17_VSAFO_7_12_priedai_M._Petrausko_m._m._2012_m._per_vienerius_metus_gautinas_sumas.XLS
17_VSAFO_8_13_priedai_M._Petrausko_m._m._2012_m._per_vienerius_metus_gautinas_sumas.xls
2012_Metu_M_PETRAUSKO_m_m_AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin._atask._.doc
20_VSAFO_4_priedas_5_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_metu_finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
25_VSAFP_priedas_.M.Petrausko_m._m._2012 m._informacija_pagal_veiklos_segmentus.XLS
2_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_metu_finansines_bukles_ataskaita.XLS
3_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_metu_veiklos_rezultatu.XLS
4_VSAFO_1_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_metu_grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.xls
5_VSAFO_2_priedas_M_Petrausklo_m_m_2012_metu_pinigu_srautu_ataskaita.XLS
6_VSAFO5_4_6_priedas_M_Petrausklo_m_m_2012_metu.XLS
8_VSAFO_1_priedas_M._Petrausko_m._m._2012_m._Atsargu_vertes_pasikeitimas.XLS
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2012 metų III ketvirčio finansinius rodiklius
2_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_III_ketv_finansines_bukles_ataskaita.XLS
3_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_III_ketv_veiklos_rezultatu.XLS
4_VSAFO_1_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_m_III_ketv_grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.XLS
20_VSAFO_4_priedas_5_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_III_KETV_finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
2012_III_KETV_M_PETRAUSKO_m_m_AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin._atask._.doc
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2012 metų II ketvirčio finansinius rodiklius
2_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_II_ketv_finansines_bukles_ataskaita.XLS
3_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_II_ketv_veiklos_rezultatu.XLS
4_VSAFO_1_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_m_II_ketv_grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.XLS
20_VSAFO_4_priedas_5_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_II_KETV_finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
2012_II_KETV_M_PETRAUSKO_m_m_AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin._atask._.doc
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2012 metų I ketvirčio finansinius rodiklius
2_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_I_ketv_finansines_bukles_ataskaita.XLS
3_VSAFO_2_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_I_ketv_veiklos_rezultatu.XLS
4_VSAFO_1_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_m_I_ketv_grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.XLS
20_VSAFO_4_priedas_5_priedas_M_Petrausko_m_m_2012_I_ketv_finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
2012_I_KETV_M_PETRAUSKO_m_m_AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin._atask._.doc
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2011 metų finansinius rodiklius
1_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_I_ketv_finansines_bukles_ataskaita.XLS
1_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_II_ketv_finansines_bukles_ataskaita.XLS
1_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_III_ketv_finansines_bukles_ataskaita.XLS
2_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_I_ketv_veiklos_rezultatu.XLS
2_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_II_ketv_veiklos_rezultatu.XLS
2_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_III_ketv_veiklos_rezultatu.XLS
3_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_I_ketv_grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.XLS
3_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_II_ketv_grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.XLS
3_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_III_ketv_grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.XLS
15_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_I_ketv_finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
15_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_II_ketv_finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
15_priedas_M_Petrausko_m_m_2011_m_III_ketv_finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
M_PETRAUSKO_m_m_2011_m_I_ketv_AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin._atask._.doc
M_PETRAUSKO_m_m_2011_m_II_ketv_AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin._atask._.doc
M_PETRAUSKO_m_m_2011_m_III_ketv_AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin_atask.doc
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2010 metų finansinius rodiklius
1_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._finansines_bukles_ataskaita.XLS
2_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._veiklos_rezultatu.XLS
3_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._grynojo_turto_pokyciu_ataskaita.XLS
4_priedas_M.Petrausklo_m._m._2010_m._pinigu_srautu_ataskaita.XLS
5_6_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._informacija-_Fin._ir_invest._veiklos_paj._ir_san._ir_isanks._mok.XLS
7_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._apskaitiniu_iverciu_keitimas.DOC
8_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._Atsargu_vertes_pasikeitimas.XLS
9_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._kitos_pajamos.XLS
10_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._ilgal._mat._turto_vertes_pasikeimas.XLS
11_priedas_M.Petrausko_m._m._2010_m._nemat._turto_vertes_pasikeitimas.XLS
12-13-14_priedai_M._Petrausko_m._m._2010_m._per_vienerius_metus_gautinas_sumas.XLS
15_priedas_M._Petrausko_m._m._2010_m._finansavimo_sumu_pokyciai.XLS
17_priedas_.M.Petrausko_m._m._2010_m._informacija_pagal_veiklos_segmentus.XLS
M._PETRAUSKO_m._m._2010 m._AISKINAMASIS_RASTAS_prie_fin.atask._.doc