Vadovo ataskaitos

2020 m. vadovo veiklos ataskaita

2018 m. Ojaro Gricijono veiklos ataskaita