Veiklos sritys

Pagal mokyklos ugdymo planą vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio, muzikos mėgėjų muzikinio ugdymo programos:

Mokykloje yra fortepijono, chorinio dainavimo, solinio dainavimo, smuiko, violončelės, gitaros, fleitos, akordeono, kanklių, birbynės instrumentų grupės.