Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

2018 11 15 d. 13 val. kviečiame į respublikinį festivalį "Laisvalaikio muzika", kuris vyks Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas) !!!

Parama mokyklai

Nuoširdžiai dėkoju visiems mokyklos darbuotojams ir tėvams,

kuriant saugesnę ir jaukesnę mokyklos aplinką.

Kviečiu pervesti savo pajamų mokesčio dalį 2018 metų mokyklos tikslų įgyvendinimui.

Mokyklos direktorius Ojaras Gricijonas

Tai galite padaryti iki š. m. gegužės 1 d. užpildę prašymą, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

Užpildyti ir pateikti prašymą (dėl paramos mokyklai iš 2 proc. GPM) galite šiais būdais:

  • formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą (1, 2, 3V, 3P, 4 laukeliai);

  • pažymėkite mokestinį laikotarpį 2017 (5 laukelis), pažymėkite 6S laukelį;

  • gavėjo tipas 2, gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190144791, nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar 1 procentą) skiriate mokyklai;

  • formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę;

  • užpildytą prašymą nuneškite į mokesčių inspekciją (turėti asmens dokumentą), išsiųskite paštu, (adresu Valstybinė mokesčių inspekcija, Europos pr. 105, LT – 44500, Kaunas) arba atneškite į mokyklos raštinę iki š. m. gegužės 1 d.

     

  • Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti FR0512 v.2 formos prašymą internetu, šiais būdais :

Prašymo užpildymo pavyzdys

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26