Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Koncertas, skirtas šv. Cecilijos dienai

2019 m. lapkričio 19 d. jaukioje mokyklos salėje įvykusiame koncerte, skirtame šv. Cecilijos - muzikos globėjos - dienai paminėti (minima lapkričio 22 d.), muzikinius kūrinius susirinkusiai publikai dovanojo išplėstinio muzikinio ugdymo ir baigę muzikos mokyklą mokiniai. Malonu buvo išgirsti seniai mūsų mokyklą baigusius, o kitus vis dar tebemuzikuojančius išplėstiniame skyriuje mokinius, kurie džiugino klausytojus savo muzikiniais pasiekimais. Koncerto svečiai - LMTA magistrantūros 1 kurso studentė Laima Švabauskaitė (profesoriaus A. Vizgirdo fleitos klasė), Kauno J. Gruodžio konservatorijos 2 klasės gimnazistė Milda Mačiokaitė (mokytojo L. Čiapo fleitos klasė) ir Julija Stankevičiūtė, VDU muzikos akademijoje jau baigusi dainavimo magistrantūros studijas (docentės R. Novikaitės dainavimo klasė) - buvę Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai. Laima mokėsi mokytojos V. Adomavičienės fleitos klasėje, Milda – mokytojo P. Berūkščio fleitos klasėje, o Julija - mokytojos V. Stankevičienės solinio dainavimo klasėje. Džiugu, jog baigusieji mūsų muzikos mokyklą mokiniai noriai sugrįžta ten, kur ir prasidėjo jų muzikinis kelias.

Koncerte taip pat skambėjo išplėstinio muzikinio ugdymo grupės mokinių: smuikininko Dominyko Venckevičiaus (mokytoja G. Meškauskaitė), pianisto Arno Vitkausko (mokytoja S. Cibulskienė), Emilijos Lokcionkinaitės ir Iustinos Kaleinikovos fortepijoninio dueto (mokytoja O. Petrušenko) bei dainininkės Vaivos Lukoševičiūtės (mokytoja I. Andriuščenkienė) atliekami kūriniai.

Dėkojame visiems dalyviams, kurie nuoširdžiai dalinosi savo užaugusiu profesionaliu muzikavimu, o taip pat jų mokytojams ir koncertmeisterėms A. Gakaitei, D. Domarkaitei, V. Dmitrenko ir V. Mačiokienei. Tad tokių koncertų lauksime ir ateityje!

Vyresnioji antro instrumento (fortepijono), ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytoja, muzikos teorijos ir muzikos istorijos metodinės grupės pirmininkė
Jovita Tarvidienė

 Renginio nuotraukos

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus