Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Solinio dainavimo I klasės mokinių koncertas “Su daina ir šypsena”

2021 m. balandžio 12 d. nuotoliniu būdu įvyko pirmasis šiais mokslo metais įstojusių į solinio dainavimo programą mokinių koncertas “Su daina ir šypsena”.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės savo talentingais, darbščiais ir kūrybingais pirmokais. Linkime jums, mūsų mažieji dainininkai, dar daug nuostabių koncertų, malonaus atlikėjo jaudulio, gyvų, audringų aplodismentų!

Dėkojame mokinius parengusioms mokytojoms ir akompaniatorėms: Violetai Stankevičienei, Jūratei Krūvelienei, Ivetai Majauskienei, Irenai Andriuščenkienei, Valerijai Dmitrenko, Agnei Pranculytei-Jončienei, Aušrai Gakaitei.

Koncertą organizavo ir video paruošė mokytojos: Jovita Tarvidienė ir Irena Andriuščenkienė.

Solinio dainavimo mokytoja metodininkė Irena Andriuščenkienė

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus