Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

V tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Muzikinė mažųjų mozaika“

Šių metų balandžio 12 - gegužės 3 dienomis Alytaus muzikos mokykla organizavo virtualų V tarptautinį instrumentinės muzikos konkursą „Muzikinė mažųjų mozaika“, kuriame dalyvauti galėjo jaunieji atlikėjai tik iki 11 metų amžiaus. Konkurso dalyviai varžėsi fortepijono, styginių, pučiamųjų bei liaudies instrumentų grupėse. Kaip ir daugelyje konkursų, taip ir šiame konkurse didžiausia konkurencija vyko fortepijono grupėje, išsiskiriančioje gausiausiu dalyvių skaičiumi.
Labai sveikiname mūsų mokyklos mokinius, kurie šauniai pasirodė šiame konkurse!

LAUREATAI:

MILGEDAS BALADINSKAS - pelnytas dar ir specialus diplomas už muzikalumą;
(mokytojas J. Buta, koncertmeisterė A. Dumčiuvienė);

IGNĖ VAIDELYTĖ (mokytoja V. Mačiokienė).

DIPLOMANTAI :

RIMAS GERVĖ (mokytojas J. Buta, koncertmeisterė A. Dumčiuvienė);

UGNĖ ANUSEVIČIŪTĖ (mokytoja V. Dmitrenko);

GUOSTĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ (mokytoja A. Dumčiuvienė).

Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

Fortepijono vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė
Angelė Dumčiuvienė

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus