Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Fortepijono grupės mokinių koncertas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai, "Augame kartu"

Kai pavasaris pradeda žaliai puošti medžius... Kai pasirodo pirmieji gėlių žiedai... Kai saulė vis ilgiau žvelgia į bundančią žemę... Ateina viena gražiausių pavasario švenčių - Tarptautinė šeimos diena.

Nors ši šventė nėra taip entuziastingai švenčiama, kaip Motinos ar Tėvo dienos, šią dieną svarbu ne tik minėti, bet ir švęsti! Šeimos institucija - tai didžiausia vertybė, kurią branginame ir puoselėjame kiekvieną dieną. Juk kaip niekur kitur, tik čia, nebijodami būti įskaudinti ir nesislapstydami už jokių kaukių, mes galim būti savimi, jaustis saugūs, mylimi ir reikalingi, čia mes semiamės jėgų ir stiprybės, o jų netekę, būtent šeimoje randame meilę ir paguodą...

Nežinia, ar šis saulės šviesos, šilumos, grožio ir spalvų kupinas gegužės mėnesio vidurys šiai šventei - 1994 metais Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu - buvo parinktas sąmoningai, ar ne, bet ši šventinė data, ypač harmoningai įsiterpia ir papildo Motinos, Vaikų gynimo ir Tėvo šventinių dienų sąrašą. Atrodo švenčių daug, bet jų išties taip reikia!

Todėl šia proga fortepijono grupės mokytojos sumanė ir suorganizavo virtualų mokinių koncertą "Augame kartu", kuriame dalijamės Jūsų vaikų, mūsų mokinių AUGIMU...

O auga ne tik vaikai; kasdien kartu mes augame visi: tėvai nuo pat pirmų savo vaiko gyvenimo akimirkų apglėbia savo kūdikį švelnumu, meile, dėmesiu ir skiepija suvokimą apie didžiausias gyvenimo vertybes; mokytojai padeda išsiskleisti jų gabumams ir ugdo gebėjimą pajusti grožį muzikoje ir aplinkoje, o mūsų vaikai, savo ruožtu, šiandien mums duoda galybę pamokų, kad rytoj būtume geresniu tėvu, motina ir...mokytoju.

Šis kupinas iššūkių ir atradimų kelias nelengvas, bet tuo pat metu būtent tuo ir nuostabus! Tad švęskime AUGIMĄ ir džiaukimės, turėdami vieni kitus!

Fortepijono vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė Angelė Dumčiuvienė,
fortepijono mokytoja metodininkė Agnė Rekuvienė

Koncerto programa

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus